Ulrika Jansson

Kontakt:

mail(at)ulrikajansson(dot)com

CV


Utställningar och offentliga uppdrag i urval

Midvinterblot, utställning Göteborgs konstförening - 2018

En vinge rörde mitt hår, offentlig gestaltning Bergskristallparken, Norra Tynnered, Göteborg konst - 2017

Jägarvallens förskola, skissuppdrag, Östersunds kommun - 2017

Väggäng, offentlig gestaltning Gustavslundsskolan, Helsingborgs kommun - 2017

Platsens mönster, offentlig gestaltning i stadsdelen Skiftinge, Eskilstuna kommun - 2017

Re-programming the city, utställning Arkitektur- och designcentrum, Stockholm - 2015

Compositions, sommarutställning Mustarinda, Finland - 2015

Art Athina, Art Fair of Athens med Galleri 54 - 2015

In search for ARARAT, utställning, Mindepartementet, Stockholm - 2015

They operate from a certain position, performancefestival, Fylkingen, Stockholm - 2014

Träkvista skola, skissuppdrag ny skolgård, Ekerö kommun - 2014

Vänermuseet, skissuppdrag för gestaltning av fasaden, Lidköpings kommun - 2014

Urbana animaliska röster, ljudverk inom det tvärdisciplinära forskningsprojektet
LUR – Levande Urban Radio, av forskare Monica Sand, ArkDes, Stockholm - 2013
https://hallbarstad.se/lur-levande-urban-radio/urbana-animaliska-roster/

(In the) company of stangers no 4, performance Detroit Gallery, Stockholm - 2013

Våra vilda grannar, offentlig gestaltning förskolan Pippi Långstrumpsgata 14, Annedal, Stockholm konst - 2013

Last edition, utställning Galerie Oel-Früh, Hamburg - 2012

Kamiyama Artist in residence exhibition, Kamiyama, Japan - 2012

Cultivation field, utställning The Keep, Reading, England - 2012

Gylleboverket, utställning, Östra Vemmerlöv - 2012

Natural materials, separatutställning, Abisko naturum, Abisko - 2012

Lera + eld = tegel, offentlig gestaltning förskolan Pippi Långstrumpsgata 12, Annedal, Stockholm konst - 2012

When the back scenery takes the scene back, separatutställning Galeri Oel-Früh, Hamburg - 2011

Seeing nature, separatutställning Galleri Mors mössa, Göteborg - 2011

Friksjon, utställning Bö Universitet i Telemark, Norge - 2011

Örebro Kulturhus, utställning, Örebro - 2010

Liljevalchs Vårsalong - 2010

Genius loci, utställning med Cecilia Germain, Örnsköldsviks Konsthall - 2009

From the Land to Siam Square, utställning Whitespace Gallery, Bangkok - 2008

Nomad by heart, utställning Bildmuseet, Umeå - 2008

Uppbrottets hembygd, utställning Murberget, Härnösand - 2008

Lilla baren, separatutställning Riche, Stockholm - 2007

Mongolian wrestling, video i Sourze video magazine nr 15, Stockholm  - 2007

Museum of Light, separatutställning, Pultusk school of Humanities, Polen - 2006

Nuevo estocolmo, utställning Luna konsthall, Södertälje - 2006

Vitehalls konsthall, grupputställning, Vitehalls konsthall, Kungsbacka  - 2006

Studio L2, grupputställning, Stockholm  - 2005     

Zanabazaar Museum of fine art utställning, Ulan bator, Mongoliet - 2005

Galleri Blunk separatutställning, Trondheim, Norge - 2005

 

Samarbeten, uppdrag och andra konstnärliga aktiviteter i urval

Cultural Adaptations, konstnärlig gestaltning i samarbete med Göteborg stads förvaltning Kretslopp och vatten i ett Creative Europe projekt där TILLT och tre andra Europeiska organisationer utvecklar metoder för hur konstnärer kan bidra till klimatanpassning på lokala förvaltningar - 2019-2021

The Conference of the Birds, konstnär och curator i ett platsspecifikt tvärdisciplinärt konstprojekt och vandringsutställning i Norden och Ryssland med fokus på utrotning av fåglar och samexistens mellan människor och fåglar. I samarbete med curators Eva Bakkeslett, Norge och Ulla Taipele, Finland, med stöd av Nordic Culture Fund - 2019-2023    

Konstdialogen, konstnärlig rådgivare och workshopledare för att utveckla metoder för samarbeten mellan konstnärer och miljöforskare inom EU-projektet ARTS – Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability, Stockholm Resilience Center - 2015-2016      

In search for ARARAT, initiativtagare ihop med Mustarinda Art Association, Finland av ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt mellan konstnärer och forskare för att utforska historisk och samtida kulturell respons på miljöfrågor med utgångspunkt från utställningen ARARAT – Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology exhibition på Moderna Museet i Stockholm 1976. Med stöd av Nordisk Kulturkontakt - 2015-2016      https://insearchforararat.wordpress.com/

Gröna linjens odlingssafari, projektledare ihop med konstnär Malin Lobell och arkitekturforskare Anna-Maria Orru av ett konstnärligt evenemang med konst och odlingsprojekt utmed den gröna linjens tunnelbana i Stockholm - 2014              

Re(s)on-art, International Artistic Research Conference with actions in public space, deltagande konstnär inom forskningsprojektet Playing the space av forskarna Monica Sand och Ricardo Atienza på ArkDes, Stockholm - 2014

Miljöverkstan, konstnärlig rådgivare i utvecklingen av Miljöverkstan, ett hållbarhetscenter för barn och ungdomar i Skarpnäck, i samarbete med forskare på Stockholm Resilience Center - 2013-2014      

Hållbara system i städer och landsbygd, skribent med egen blogg på web plattformen Hållbar stad om hållbar stadsutveckling - 2013              
https://hallbarstad.se/hallbara-system-i-stader-och-landsbygd/

Grönt ljus på konsten - konst, material och miljö, redaktör och skribent i kompendium om miljövänlig konstproduktion, producerad av Art Lab Gnesta - 2013

Hållbar konst, redaktör och skribent i informationsmaterial om miljövänlig konstproduktion, Stockholms Kulturförvaltning - 2013

Förändring är för evigt, essä i antologin Om 50 år med Arkitekturmuseet - 2012

Uniform, konstnärlig formgivning av utställningen ihop med konstnär Katarina Elvén och arkitektkontoret JAC studios, Armémuseum, Stockholm - 2010

Art camp, projektledare med Filippa Arrias för utbytesprojekt mellan svenska och mongoliska konstnärer. Samarbete med och utställningar på Friluftmuseet Murberget i Härnösand och Bildmuseet i Umeå. Med stöd av Svenska Institutet - 2008

 

Pedagogik, workshops och föreläsningar i urval

Offentligheter – gästlärare, en veckas kurs om offentlig och platsspecifik konst, Gerlesborgsskolan, Bohuslän - 2018

Offentliga gestaltningsprocesser, huvudlärare, fem veckors vidareutbildning för yrkesverksamma konstnärer, Konstnärernas Kollektivverkstad, Göteborg - 2017

In search for ARARAT, föreläsare inom föreläsningsserien Prognostics, Exhibition Laboratory, Helsingfors - 2017

In search for ARARAT, föreläsare och workshop på Praxis Master Program i utställningsdesign, Uniarts Helsinki Academy of Fine Arts, Helsingfors - 2017

In search for ARARAT, föreläsare, Österlenskolan för konst och design, Simrishamn - 2016                     

The feedback-method,
workshop på Österlenskolan för konst och design, Simrishamn - 2016

Konstpedagog, guide, workshops och kurser på temat konst, hållbarhet och konst i det offentliga rummet under temaåret Anthropocene 2016 och under Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 på Röda Sten Konsthall, Göteborg

Konstpedagog, guide och workshops i ateljé, Moderna Museet, Stockholm - 2016-2017

Konst och hållbarhet, gästlärare på programmet Visuell kommunikation, Konstfack - 2015

Konstdialogen, föreläsare inom forskningsprojektet ARTS på Stockholm Resilience Center och Färgfabriken, Stockholm - 2015

Pedagog, guide och ateljéworkshops på Arkitektur- och designcentrum, Stockholm. Ansvarig för museets deltagande i Stockholms Kulturfestival 2014-2017.

Brown bag, föreläsning om konst, hållbarhet och forskning, Stockholm Resilience Center - 2014

Konst och hållbarhet, föreläsare och workshop, Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, 2014

Konst, material och miljö, föreläsning och workshop ihop med Helena Hildur, Konstnärernas Riksorganisation, Stockholm - 2014

Biomimik och djurs arkitektur, workshop för barn, Miljöverkstan, Skarpnäck - 2013             

Grönt ljus på konsten – konst, material och miljö, anordnande av och föreläsare på seminarium på Liljevalchs Konsthall, tillsammans med Art Lab Gnesta och Stockholms Kulturförvaltning - 2013

24 h konstnärligt innovationslabb, facilitator och workshopledare för utvecklingen av social- och ekologisk hållbarhet i Ale kommun, arrangerat av TILLT Göteborg - 2013

Naturskyddsföreningens rikskonferens, föreläsare och workshopledare om konst och hållbarhet, Växjö - 2013

Konst och hållbarhet, föreläsare och workshopledare, Synvända hållbarhetskonferens, Stjärnsund - 2013

Konst och urban odling, föreläsare, Konstskolan Basis, Stockholm - 2013

Återvinning och konst, föreläsare och workshop för barn, Miljöverkstan, Skarpnäck - 2012             

Återvunnet – hållbarhet, shopping och konst, föreläsare inom Skapande Skolaprojekt, Åsö högstadium, Stockholm - 2012

Konst, ekologi och platsspecifik konst, gästlärare på tre veckors kurs, Örebro Konstskola - 2011

Feministiska perspektiv i offentliga rummet, gästlärare på två veckors kurs       Nordiska Konstskolan, Kokkola, Finland - 2011

Miljövänliga konstnärsmaterial, föreläsare på Stockholms Kulturförvaltning - 2011

Challenging (Un)certainties, föreläsare och workshopledare på konferens om utbildning och hållbarhet, Uppsala Universitet - 2011

Friksjon, föreläsare på konferens, Bö Universitet, Telemark, Norge - 2011

Feministiska perspektiv, gästlärare på 2 veckors kurs, Örebro Konstskola - 2010

Feministiska perspektiv, gästlärare på 2 veckors, Österlenskolan för Konst och Design, Simrishamn - 2010                                 

 

Stipendier och artist in residence i urval

ARARAT +2-4%/°C, Mustarinda Artist in residence, Finland - 2015

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, projekt i England - 2015

Stockholm stad kulturstipendium - 2014

Mustarinda, Artist in residence, Kainuu, Finland - 2014

Art Lab Gnesta, Artist in Residence, Gnesta - 2013

Kamiyama Artist in Residence, Japan - 2012

Abiskostipendiet, en månads vistelsestipendium på Abisko Fjällstation, Sweden - 2012

Konstnärsnämndens målinriktade 2-åriga stipendium - 2011

Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium - 2008

Skaftfell Art Center, Island, Artist in residence - 2008

Experimental community, Artist in residence på The Land Foundation, Thailand - 2008

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, projekt i Thailand - 2008

Baer Art Center, Island, Artist in residence - 2007

Kunstnerhuset, Artist in residence, Svolvaer, Norge - 2007

 

Utbildning i urval

Bild och berättande, Hdk, Göteborg - 2017

Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond,
Arkitekturhistoria och teoriutbildning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm - 2014-2015      

Småskalig ekologisk odling, Färnebo folkhögskola - 2014-2015        

Projektår i skulptur för yrkesverksamma, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm - 2013-2014     

Permakultur lärarträning, Djanbung gardens, Nimbin, Australien  - 2012   
           
Konstpedagogik, Konstfack, Stockholm - 2011

Människan och naturen, Uppsala Universitet - 2010

Permakultur certifieringskurs, Sieben Linden ekoby, Tyskland  - 2010    

Magisterexamen i Konst, Konstfack, Stockholm - 2000 – 2005   

Miljöetik, Stockholms Universitet - 2008                                                 

Nordiska Konstskolan, förberedande konstskola i Kokkola, Finland - 1998 – 2000   

Humanekologi, Göteborgs Universitet - 1997